Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa

Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa

Fundacja „FORANI” we współpracy z Fundacją „ANIKAR” oraz „GROM GROUP” i Strażą Pożarną przygotowała „Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa”. Inauguracja projektu nastąpiła w dniu 14 czerwca 2016 r. w Warszawie w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie przy ul. Brożka 15 w ramach programu „WOLA BEZPIECZEŃSTWA”.
Celem treningu było zapoznanie uczniów szkoły z zasadami postępowania w przypadku wybuchu pożaru, ataku terrorystycznego, ratowania życia, zagrożeń na drodze oraz skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia.
Szkolenie „Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa” zrealizowane zostało w pięciu modułach:

  1. Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne
  2. Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
  3. Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe
  4. Pierwsza Pomoc
  5. Psychoedukacja

Każdy moduł przeprowadzony został przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pracy w danej dziedzinie. „Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa” to również pierwszy tego typu, kompleksowy program w Polsce, w którym dzieci mogły dowiedzieć się jak stawiać czoła współczesnym zagrożeniom dlatego liczymy, że „KTB” na stałe wpisze się na listę szkoleń dla dzieci i młodzieży.
W czasie przeprowadzonego szkolenia w szkole obecna była Pani Minister Edukacji Pani Anna Zalewska która bardzo pochlebnie oceniła nasz projekt.

Planujemy kontynuację projektu w innych szkołach na terenie całego kraju.

Relacja z wizyty Pani Minister opublikowana na stronie MEN

Wpłać darowiznę