Misja

Misją Fundacji Forani jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jego bliskim.

Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej i konkretnej pomocy oraz towarzyszeniu w powrocie do zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.

Wypadki w liczbach

Wypadki w pracy (źródło: GUS)

W 2016 roku liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87 886 – to o 0,3% więcej w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 roku. Najwięcej poszkodowanych zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim.

Wypadki na drogach (źródło: policyjne statystyki)

W 2016 roku do Policji zgłoszono 33 664 wypadki drogowe i 406 622 kolizje drogowe. W wyniku wypadków drogowych 3 026 osób poniosło śmierć. W wypadkach rannych zostało 40 766 osób.

Wypadki w szkołach (źródło: MEN)

Liczba wypadków w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 65241 – stan na 30.09.2016 r. W tym zawiera się 151 wypadków ciężkich i 5 śmiertelnych. Najwięcej – 30799 wypadków odnotowano w szkołach podstawowych.

W związku z dużą liczbą wypadków w pracy, podjęliśmy współpracę z Państwową Inspekcja Pracy. Konsultujemy z Inspekcją aspekty prawne i zawodowe osób, które uległy wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy
Wpłać darowiznę