Kompleksowy trening bezpieczeństwa

Fundacja „FORANI” we współpracy z Fundacją „ANIKAR” oraz „GROM GROUP” i Strażą Pożarną przygotowała „Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa”. Inauguracja projektu nastąpiła 14 czerwca 2016 r. w Warszawie w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie przy ul. Brożka 15 w ramach programu „WOLA BEZPIECZEŃSTWA”.
Celem treningu było zapoznanie uczniów szkoły z zasadami postępowania w przypadku wybuchu pożaru, ataku terrorystycznego, ratowania życia, zagrożeń na drodze oraz skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia.
Szkolenie „Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa” składa się z pięciu modułów:

  1. Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne
  2. Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
  3. Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe
  4. Pierwsza Pomoc
  5. Psychoedukacja

Każdy moduł prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pracy w danej dziedzinie. „Kompleksowy Trening Bezpieczeństwa” to również pierwszy tego typu kompleksowy program w Polsce, w którym dzieci mogą dowiedzieć się jak stawiać czoła współczesnym zagrożeniom dlatego liczymy, że „KTB” na stałe wpisze się na listę szkoleń dla dzieci i młodzieży.

Relacja z pilotażowego szkolenia z udziałem Pani Minister Edukacji Narodowej

Galeria zdjęć z pilotażowego szkolenia

Wpłać darowiznę