Komputer od Anioła

Prowadzimy ogólnopolski projekt edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym. W ramach projektu przekażemy ponad 500 szt. komputerów dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt jest adresowany do najbardziej potrzebujących pomocy dzieci, które nie posiadają w chwili obecnej żadnego komputera. Niestety takich dzieci w Polsce jest nadal dużo. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, których rodziny znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Wpłać darowiznę