Powrót do siebie

Powrót do Siebie

Bardzo ważne jest żeby osoba po wypadku wróciła do normalnego życia. Ważnym aspektem powrotu do życia jest praca.

1. Należy zastanowić się co można robić po wypadku. Czasem możliwy jest powrót do wcześniejszej pracy. Zdarza się jednak, że wypadek wyklucza pracę w zawodzie wcześniej wykonywanym. Istnieją programy aktywizujące osoby po wypadkach.

Podajemy kontakty do organizacji, które zajmują się aktywizacją osób z niepełnosprawnością:
http://www.aktywizacja.org.pl/osoby-niepelnosprawne/posrednictwo-pracy
http://www.hejkoniku.org.pl/Centrum-Aktywizacji-Zawodowej-Osob-Niepelnosprawnych-Razem,4,j,1.html
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/202376
2. Warto też wiedzieć że pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością może skorzystać z dofinansowań.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

INFOLINIA: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).
Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).
Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl
3. Warto rozważyć dalszą edukację. W tym celu polecamy kontakt z PFRON

Zadania ustawowe i programy PFRON realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny pod numerami:
• (22) 50 55 670

• (22) 50 55 276

• (22) 50 55 249

• (22) 50 55 689

Kontakt drogą elektroniczną na adres: coi@pfron.org.pl

Wpłać darowiznę