Współpraca

Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Fundacją Forani

Szukamy firm, które pomogłyby nam w:

  • stworzeniu miejsca pomocy dla osób po wypadkach
  • utrzymaniu bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii powypadkowej
  • wydaniu książki o osobach po wypadku

Korzyści dla Państwa firmy, wynikające ze wsparcia naszej Fundacji:

  • Możliwość odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania aż do 10% dochodu rocznego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Reklama Państwa firmy przez umieszczenie logo wraz z linkiem do strony internetowej na stronie głównej Fundacji
  • Promocja Państwa firmy poprzez umieszczenie oficjalnego podziękowania na stronie internetowej i portalu facebook.pl Fundacji oraz w portalu organizacji pozarządowych  www.ngo.pl
  • Reklama przez umieszczenie logo Państwa firmy na materiałach promocyjnych Fundacji

Dodatkowe korzyści wynikające ze stałego wspierania naszej Fundacji:

  • Możliwość wykorzystania logo Fundacji na materiałach promocyjnych Państwa firmy
  • Zgłoszenie Państwa firmy do konkursu „Darczyńca Roku”
Zobacz kto nam pomaga!

Wpłać darowiznę