Tag Archives of : CWS-boco

Andrzej Smółko, prezes CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy przeznaczył nagrodę w wysokości 8 tys. na Podopiecznego Fundacji Forani!

29 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim odbyło się uroczyste wręczenie corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nagroda […]

Wpłać darowiznę