Khan

PowrótPan Khan – w dniu 19 listopada 2015 roku wracając do swojej rodziny uległ bardzo poważnemu wypadkowi drogowemu. Doznał ciężkiego urazu mózgu, stłuczenia płuc i złamania prawego obojczyka. Do dnia dzisiejszego nie chodzi i mówi tylko pojedyncze słowa. Jego stan psychiczny i fizyczny jest zły. Wymaga całodobowej opieki i długotrwałej pomocy rehabilitanta neurologicznego, neuropsychologa i neurologa. Pan Khan ma dwójkę dzieci, Marikę w wieku 15 lat i Marka w wieku 10 lat, które dobrze się uczą i bardzo kochają tatę.

Żona Luba z wielkim oddaniem walczy o zdrowie męża i stara się zapewnić dzieciom normalne warunki rozwoju. Niestety nie może on liczyć na pomoc ze strony pomocy społecznej, gdyż jest obywatelem Ukrainy, który od dwóch lat mieszka na terytorium Polski i stara się o pobyt w Polsce dla siebie i dla całej swojej rodziny. Jedyny dochód rodziny to świadczenie pieniężne przyznane przez Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w kwocie około 1 200zł na miesiąc. Pojedyncza rehabilitacja neurologiczna kosztuje 160zł za 1,5 godziny a pan Khan wymaga minimum 7,5 godziny tygodniowo…

Pomóż panu Khan powrócić do zdrowia! Czy może liczyć na Ciebie?

Pobierz PDF z apelem

Wpłać darowiznę