Działania

Pomoc informacyjna
 • pomoc psychologiczna oferowana dla poszkodowanych oraz bliskich
 • pomoc prawna (oferujemy profesjonalne wsparcie prawnika dyżurującego w ramach fundacji, który udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie dochodzenia roszczeń osobowych)
 • porady dotyczące orzecznictwa rentowego oraz pozarentowego
 • porady dotyczące świadczeń ZUS przysługujących poszkodowanemu
 • porady dotyczące likwidacji barier architektonicznych
 • porady w zakresie przysługujących ulg i uprawnień
 • wskazujemy inne organizacje i instytucje wspierające poszkodowanych
Pomoc organizacyjna
 • pomoc w organizacji wsparcia psychicznego
 • pomoc w organizacji konsultacji medycznych:
  • pomagamy znaleźć odpowiedniego specjalistę w Polsce lub ośrodek, który specjalizuje się w danej dziedzinie, której dotyczy uraz poszkodowanego;
  • pomagamy w organizacji wizyty u wybranego specjalisty;
 • pomoc w organizacji odpowiedniej rehabilitacji :
  • pomagamy znaleźć odpowiedni ośrodek rehabilitacyjny dla osoby po wypadku,
  • pomagamy w załatwieniu spraw formalnych związanych z przyjęciem do takiego ośrodka
 • organizujemy pomoc dla osób z Warszawy w zakresie m.in.: załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów, pomocy w obowiązkach domowych
 • organizujemy indywidualne spotkania z innymi osobami po wypadku
 • organizujemy pomoc w zakresie rehabilitacji psychicznej poprzez aktywizację osoby po wypadku
Działania edukacyjne
 • organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy dla wszystkich chętnych
Wpłać darowiznę