Śmiertelny wypadek w pracy/wskazówki dla pracodawcy
#1
Pracownik miał zawał serca w miejscu pracy. Przyszedł do pracy punktualnie, po godzinie poczuł się gorzej, odstąpił od swoich czynności, wyszedł do pokoju socjalnego po czym doznał zawału mięśnia sercowego. Po dwóch godzinach czynności medycznych pracownik zmarł.
Jakie działania w tej sytuacji powinien podjąć pracodawca?


Obowiązkiem pracodawcy jest zwołanie zespołu powypadkowego składającego się z dwóch osób: inspektora ds. BHP i przedstawiciela załogi.
Zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany protokołem powypadkowym, według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy.
Zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego najbliższych członków rodziny zmarłego pracownika, oraz informuje ich o prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Pracodawca niezwłocznie wysyła protokół powypadkowy do ZUS.
Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Prokuraturę na terenie której znajduje się zakład pracy.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości