Wypadek w pracy/odszkodowanie
#1
Jestem ekspedientką. Będąc w pracy poślizgnęłam się i doznałam kontuzji kolana. Czy w tej sytuacji może starać się o odszkodowanie z tytułu wypadku w miejscu pracy i jaka jest procedura powypadkowa?

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Zgodnie z ustawą za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
• podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
• podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Warunkiem nabycia prawa do jednorazowego odszkodowania jest doznanie przez pracownika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.
Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które jednak może ulec poprawie.
Oceny stopnia uszczerbku oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje lekarz po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji.
Procedura postępowania:
1. Zgłoszenie wypadku
Niezwłocznie po zaistnieniu wypadku należy zgłosić zdarzenie pracodawcy. Zgłoszenia dokonuje sam poszkodowany lub jego świadek.
2. Zgłoszenie roszczeń z tytułu skutków wypadku.
Poszkodowanemu w rezultacie wypadku przy pracy przysługują dwie równoległe drogi dochodzenia roszczeń:
1) z ZUS,
2) bezpośrednio od pracodawcy.
Dochodzenia roszczeń z ZUS
Ubiegający się o świadczenie składa wniosek do pracodawcy, który kompletuje dokumentację, a następnie przekazuje ją wraz z tym wnioskiem do właściwej placówki ZUS.
Dokumenty wymagane przez ZUS:
1.Wniosek określający rodzaj świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu) z danymi identyfikującymi pracodawcę oraz poszkodowanego pracownika.
2.Protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz z wyjaśnieniami poszkodowanego oraz świadków zdarzenia.
3.Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.
Dodatkowo ZUS może wymagać:
1.Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy.
2.Informacji czy poszkodowany odbył wymagane szkolenia z zakresu bhp.
3.Oświadczenia osoby, u której poszkodowany zgłosił wypadek.

Dochodzenie odszkodowania od pracodawcy
Równolegle do świadczeń dochodzonych z ZUS-u, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody, może żądać odszkodowania również od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości