Wypadek w pracy/protokół powypadkowy
#1
Miałem wypadek w miejscu pracy. Zgłosiłem się do pracodawcy, są świadkowie wypadku, na miejsce przyjechało pogotowie. Pracodawca zwleka ze sporządzeniem protokołu powypadkowego. Czy są określone terminy które obligują pracodawcę do sporządzenia protokołu powypadkowego?

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza (nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku) protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.
Sporządzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę należy do jego obowiązków. Jeżeli pracodawca nie sporządził protokołu, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego sporządzenie, które nie ulega przedawnieniu z upływem 3 lat.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości