Wypadek w pracy/świadczenia
#1
Miałem poważny wypadek w pracy: maszyna zmiażdżyła mi palce u lewej ręki, myślę że przez dłuższy okres nie będę mógł wrócić i normalnie pracować. O jakie świadczenia w tej sytuacji mogę się starać ?

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania wysokości oraz zasady wypłaty reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 
Zgodnie z artykułem  6 z  tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia:
 
1) zasiłek chorobowy,
2) świadczenie rehabilitacyjne — dla ubezpieczonego który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
3) zasiłek wyrównawczy — dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
4) jednorazowe odszkodowanie — dla ubezpieczonego, który doznał  stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
6) renta z tytułu niezdolności do pracy — dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy,
7) renta szkoleniowa — dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa,
8) „renta rodzinna” — dla członków rodziny ubezpieczonego uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
10) dodatek pielęgnacyjny.
 
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości