Ubezpieczenie osoby bezrobotnej
#1
Byłem zarejestrowany jako bezrobotny w Urzędzie Pracy i niestety zostałem wyrejestrowany ponieważ moje zwolnienie lekarskie przekraczało 90 dni. Ponieważ do tej pory byłem ubezpieczony w UP szukam informacji co z moim ubezpieczeniem, czy są inne państwowe instytucje w których mogę się zarejestrować by móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Został Pan wyrejestrowany z ewidencji osób bezrobotnych  na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33) która mówi, że: "Starosta (...) pozbawia statusu bezrobotnego, który: (...) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby (…), gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

W takiej sytuacji pomoc w formie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym  można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej (warunkiem jest kryterium dochodowe).
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości