Orzeczenie dla celów rentowych
#1
3-ce temu miałem wypadek w wyniku którego mam niesprawną rękę. Do tej pory pracowałem jako ślusarz. Niestety nie jestem na tyle sprawny by móc wrócić do  zawodu i pracować. W jaki sposób mogę starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Postępowanie orzecznicze do celów rentowych w ZUS-ie, rozpoczyna się na wniosek osoby występującej o świadczenie, np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Do wniosku - oprócz dokumentów uzasadniających prawo do świadczenia i jego wysokości - trzeba dołączyć:
• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku,
• wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy,
• dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Lekarz orzecznik i komisja lekarska oceniają niezdolność do pracy, jej stopień, a także ustalają:
• datę powstania niezdolności do pracy,
• trwałość lub przewidywany okres trwania niezdolności do pracy,
• związek przyczynowy niezdolności do pracy z określonymi okolicznościami,
• trwałość lub przewidywany okres niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• celowość przekwalifikowania zawodowego.

Niezdolność do pracy ocenia lekarz orzecznik lub komisja lekarska, wydając orzeczenie. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowań odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska uwzględniają:
• stopień naruszenia sprawności organizmu i możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,
• możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego (biorąc pod uwagę rodzaj, charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek predyspozycje psychofizyczne).

Lekarz orzecznik i komisja lekarska wydają orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia. Jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia, bezpośrednie badanie nie jest przeprowadzane.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości