Charytatywne Kiermasze Świąteczne

Charytatywne Kiermasze Świąteczne

Dziękujemy Ministerstwu Rozwoju, Uniwersytetowi Humanistycznospołecznemu SWPS, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, firmie Netia, Real Nieruchomości, Zespołowi Szkół w Komorowie, XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie za umożliwienie nam sprzedaży produktów Fundacji Forani. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczamy na pomoc osobom po wypadkach.

Wpłać darowiznę